Odstąpienie od umowy

 

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujące sposoby :

1.1.    pisemnie na adres Szymon Wenta Investments, Sierakowice 83-340, ul. Okrężna 8
1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ebrowarium.pl

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.