Reklamacje

 

Pobierz Wzór Formularza Reklamacyjnego 

 

Przebieg procesu reklamacyjnego

1. Zarejestrowanie formularza pocztą na adres Szymon Wenta Investments, Sierakowice 83-340, ul. Okrężna 8

2. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym

  • a. Akceptacja formalna reklamacji.
  • b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych

3. Analiza reklamacji pod względem merytorycznym

  • a. Akceptacja merytoryczna reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
  • b. Nieuznanie reklamacji

4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi

  • a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
  • b. Brak akceptacji i przekazanie sprawy

5. Przeanalizowanie dotychczasowego przebiegu procesu reklamacji

6. Kontakt z klientem w celu ustalenia propozycji rekompensaty

7. Zamknięcie procesu reklamacji

8. Podjęcie działań korygujących